KONTAKT:
MOCNE SKUNY Z.O.O
Wolnosci 563 Warszawa
tel.555000555
e-mail: marcinzak94@gmail.com

WIEM CO ĆPIEM

Narkotyk (gr. narkōtikós 'oszałamiający')[1] – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk.

Narkotykami nazywa się: substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in.

  • opiaty i opioidy
  • (np. morfina, heroina, fentanyl),
  • niektóre benzodiazepiny,
  • wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja narkotyku; narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa).
  • W polskim prawodawstwie środkiem odurzającym nazywamy substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783). Substancje psychotropowe określa załącznik nr 2 ustawy. Istnieje także definicja środka zastępczego: substancja w każdym stanie fizycznym, która jest trucizną lub środkiem szkodliwym, używana zamiast lub w takich samych celach niemedycznych jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.